Menu

Waar je er als mens toe doet!

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (ZGIJV) is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met verschillende vormen van dementie (waaronder alzheimer) en belemmeringen in lichamelijk, psychisch of sociaal functioneren.

ZGIJV wil elke nieuwe bewoner welkom heten en van de juiste informatie voorzien. Samen hebben we gekeken hoe we kort en bondig de nieuwe bewoners van relevante informatie kunnen voorzien. We willen de mensen het niet onnodig moeilijk maken! Resultaat mooie brochures met een frisse uitstraling en waarin de identiteit per vestiging naar voren komt.